اخبار مرتبط

  غربالگري اميكرون در پارک علم و فناوری آذربايجان شرقی همزمان با اوج گرفتن موج ششم
  تاریخ ایجاد خبر : 1400/11/12
  ساعت ایجاد خبر : 20:26
  شماره خبر : 3114
  همزمان با شیوع گسترده سویه امیکرون ویروس کرونا در کشور از تمامی کارکنان پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی تست Pcr گرفته شد.

   به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا   و افزایش کنترل شیوع این ویروس  در  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی صبح امروز با  هماهنگی های انجام یافته گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مجتمع های عصر انقلاب و شهریار پارک علم و فناوری حاضر شدند  ، طرح غربالگری امیکرون  برای کلیه پرسنل شاغل در واحدهای مختلف پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی اجرا شد.