گسترش همکاری های دوجانبه پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
تاریخ ایجاد خبر : 1400/3/11
ساعت ایجاد خبر : 9:48
شماره خبر : 2044
به منظور حمایت  و شکوفایی طرح ها و نوآوری های حوزه ساختمان  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و سازمان  نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی   تفاهم نامه  همکاری منعقد کردند.

این تفاهم نامه در راستای تقویت و توسعه زمینه های نوآوری  وشکوفایی،استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و تقويت مشاركت و حمايت از مبتکران و طرح هاي مبتني بر دانش و فناوري و توسعه اقتصاد دانش بنيان و بکارگیری دانش فنی و فن آوری روز  در اجرای طرح‌های فناورانه پژوهشی، مطالعاتی، توسعه ای، کاربردی، مشاورهای و آموزشی در موضوعات مرتبط در حوزه صنعت ساختمان امضا و مبادله شد.
حمایت و پشتیبانی از شرکت های فناور و دانش بنیان ،بهره مندی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی   از محصولات و خدمات فناورانه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی  و مراکز رشد ، طرح و پیشنهاد موضوعات علمی  کاربردی برای تحقیقات پژوهشی بر اساس نیازمندی های جامعه و اولویتهای آن در حوزه مهندسی از جانب پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی  و انجام مطالعات پژوهشی آن توسط  نظام مهندسی  با استفاده از اعضا متخصص و علاقه مند، تدوین طرح موضوعات مناسب بر اساس حوزه عملکردی سازمان در قالب استارتاپ ها از جانب  نظام مهندسی ساختمان استان  و انجام مطالعات و اجرایی نمودن آن توسط پارک علم و فناوری استان  با اولویت استفاده از نیروهای متخصص و عضو سازمان از محورهای اصلی این تفاهم نامه می باشد که طی برنامه دوساله اجرایی خواهد شد.
تبدیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به یکی از مجموعه های شتاب دهنده فناوری های حوزه ساختمان برای حمایت از رشد سریع و صحیح شرکت‌های فناور  فعال در زمینه صنعت ساختمان  از اصلی ترین اهداف پیش بینی شده در امضای این تفاهم نامه می باشد که از سوی طرفین پیگیری خواهد شد.