آخرین اخبار

اخبار مرتبط

    پخش آیین بهره برداری بزرگترین واحد تولید بردهای الکترونیکی کشور از شبکه خبر
    تاریخ ایجاد خبر : 1400/2/16
    ساعت ایجاد خبر : 21:52
    شماره خبر : 2041