آخرین اخبار

اخبار مرتبط

    گزارش تصویری آیین بهره برداری از بزرگترین واحد تولید بردهای الکترونیکی کشور توسط رئیس جمهور
    تاریخ ایجاد خبر : 1400/2/16
    ساعت ایجاد خبر : 20:34
    شماره خبر : 2040