اخبار مرتبط

    انتشار گزارش ویژه از اقدامات پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در خبرنامه آموزش عالی وزارت عتف
    تاریخ ایجاد خبر : 1399/11/15
    ساعت ایجاد خبر : 10:0
    شماره خبر : 2020
    خبرنامه آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در شماره 13 مجله، گزارش ویژه ای از اقدامات پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی منتشر کرد.