اخبار مرتبط

    تشریح عملکرد پارک علم و فناوری استان
    تاریخ ایجاد خبر : 1399/10/3
    ساعت ایجاد خبر : 14:7
    شماره خبر : 2010
    دکتر واعظی رییس پارک علم و فناوری آذبایجان شرقی با حضور در برنامه چای نبات شبکه سهند عملکرد پارک علم و فناوری استان را تشریح کرد.