اخبار مرتبط

    گزارش تصویری نشست شورای پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
    تاریخ ایجاد خبر : 1399/8/21
    ساعت ایجاد خبر : 11:3
    شماره خبر : 1986
    20آبان ماه 1399