اخبار مرتبط

    گزارش اقدامات و دستاوردهای پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در حوزه مقابله با ویروس کرونا درخبرنامه عتف صفحه 46
    تاریخ ایجاد خبر : 1399/3/18
    ساعت ایجاد خبر : 11:43
    شماره خبر : 1915