اخبار مرتبط

  اختصاص دفتر جداگانه ای برای رسیدگی به امور مالیاتی شرکت های فناور و دانش بنیان استان
  تاریخ ایجاد خبر : 1398/10/11
  ساعت ایجاد خبر : 10:0
  شماره خبر : 1869
  غلامرضا شریفی مدیر کل اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی از اختصاص اداره امور مالیاتی 1339 تبریز، به منظور رسیدگی به امور مالیاتی شرکت های فناور و دانش بنیان خبر داد.

   این اداره به منظور رسیدگی ویژه به امور مالیاتی شرکت های مستقر در پارک و شرکت های دانش بنیان استان و تسریع در انجام فرایند های مربوطه و ارائه مشاوره های لازم در حوزه امور مالیاتی به شرکت های فناور شروع به کار نمود. 
  موضوع اختصاص دفتر ویژه  رسیدگی به امور مالیاتی شرکت های فناور و دانش بنیان با توجه به درخواست های مکرر شرکت های فناور در دومین گپ تایم فناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی که با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان برگزار شده بود  مطرح و با مساعدت اداره کل امور مالیاتی استان عملیاتی شد. 
  کلیه شرکت های فناور مستقر در پارک و مراکز رشد و همچنین شرکت های دانش بنیان استان میتواند با مراجعه به این اداره از خدمات و مشاوره های کارشناسان مستقر بهره مند شده و نسبت به انجام امور مالیاتی خود اقدام نمایند.