آخرین اخبار

اخبار مرتبط

  نشست نحوه ایجاد شرکت های فناور و دانش بنیان برای تحقق اشتغال پایدار
  تاریخ ایجاد خبر : 1398/9/12
  ساعت ایجاد خبر : 15:46
  شماره خبر : 1848
  نشست "نحوه ایجاد شرکت های فناور و دانش بنیان برای تحقق اشتغال پایدار" روز شنبه 9 آذر ماه 1398 در محل سالن ابن سینای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با حضور معاون پژوهشی دانشگاه شهید مدنی و جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.

  مجموعه نشست های تخصصی، "نحوه ایجاد شرکت های فناور و دانش بنیان برای تحقق اشتغال پایدار"  با هدف معرفی خدمات پارک به اساتید و دانشجویان و شناسایی  ایده ها و طرح های فناورانه با قابلیت تجاری سازی برای استقرار در پارک و مراکز رشد برگزار میشود .   در این برنامه دکتر واعظی رئیس پارک حمایت ها و خدمات قابل ارائه به صاحبان ایده های فناور و فرایند جذب و پذیرش طرح ها و ایده های فناورانه در پارک و مراکز رشد، را تشریح کرد. گفتنی است این نشست در ادامه اجرای فاز دوم طرح مهر فناوری برنامه ریزی و اجرا شد.