کارگاه آموزشی چالش ها، حمایت ها و قوانین مالیاتی

توضیحات :

دکتر ناصر حقی سیف الدین
مدرس دانشگاه، حسابدار رسمی و کارشناس
رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

روز سه شنبه تاریخ 1403/03/22 از ساعت 14 الی 16

هزینه ثبت نام ظرفیت مانده تعیین تعداد عملیات خرید
رایگان 67 نفر