تشریح نیازهای فناورانه شرکت پتروشیمی تبریز در زمینه تجهیزات، قطعات و مواد شیمیایی

توضیحات :

هزینه ثبت نام ظرفیت مانده تعیین تعداد عملیات خرید
رایگان 75 نفر