فراخوان طراحی و تولید تخت خواب های نوین زندانیان

توضیحات :

مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یک سازمان زندانهای کشور در نظر دارد به منظور رفاه حال زندانیان طراحی نوین تخت‌خواب زندانیان را در قالب یک طرح تحقیقاتی اقدام نماید لذا مستدعی است  شرکت‌های حاضر شرایط در این خصوص پیشنهادات و طرح های تحقیقاتی خود را به این مرکز اعلام نمایند‌.