فراخوان مس سونگون برای تولید RUBBAFIX

توضیحات :

مجتمع مس سونگون ورزقان در نظر دارد  مواد اولیه(چسب) RUBBAFIX برای ترمیم سطوح لاستیکی  برای تزریق از طریق تفنگی مخصوص دقیقا منطبق با نمونه اصلی و در همان سایز بسته بندی  به  شرح زیر را از طریق شرکت های فناورو دانش بنیان  تامین کند:

RUBBAFIX HOT-MELT ADHESIVE FOR REPAIR OF ALL RUBBER SURFACES
KIT WEIGHT 2KG
COLOUR BLACK
CURED DENSITY 0.98 2.0 (250)
TENSILE MODULUS. ASTM D638 4500 PSI (31MPa)
TENSILE ADHESION. ASTM D1623-09 300 PSI (50mm DIA)
TENSILE STRENGTH. ASTM D1708: 200 PSI (MPa)
TENSILE ELONGATION. ASTM D1708 2009
PEEL STRENGTH ASTM D1876: 3.5 Nmm2 - PVC, 41 Nmm2 - NEOPRENE RUBBER
SHORE A DUROMETER 70
APPLICATION TEMP-15 TO 55 SELSIUS
SHELF LIFE INFINITE

 

شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر :09143000198