فراخوان پتروشیمی تبریز برای باز طراحی پالت های پلاستیکی

توضیحات :

جهت بسته بندی و حمل محصولات پتروشیمی، از پالتهای پلاستیکی (شکل زیر) جنس  HDPEاستفاده می شود که به روش تزریق پلاستیک و به ابعاد تقریبی 1*1.5 متر تولید می گردند. در باز طراحی پالت ها، کاهش مصرف مواد اولیه و در نتیجه کاهش وزن هر پالت مدنظر است. جهت سهولت انبارش پالتها و کاهش تناژ دستگاه تولیدی لازم، طراحی مدولار بصورت چند تکه و قابل مونتاژ سریع با رعایت الزامات کیفی و تست نیز قابل قبول خواهد بود. اطلاعات تکمیلی پس از پذیرش طرح متقاضی، ارائه خواهد شد.