آخرین اخبار

کلر پارس-حقوقی
مدیرعامل: ابوالفضل باباپور
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: شهریار دو-سایت اصلی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---