آخرین اخبار

فخر اعلاء تبريز-حقوقی
مدیرعامل: علی باغي علا
نوع شرکت: سهامی خاص
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---