آخرین اخبار

آبگینه شیمی آذربایجان-حقوقی
مدیرعامل: مهدي طالبی
نوع شرکت: سهامی خاص
زمینه فعالیت: کشاورزی و زیست فناوری
ساختمان: شهریار دو-سایت اصلی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---