آخرین اخبار

نوین حسگر سهند تبریز-حقوقی
مدیرعامل: فیروز تاجر نارنج
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---