آخرین اخبار

نو انديشان صنعت شاخص-حقوقی
مدیرعامل: مهرداد دینیان
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و نظارت
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---