آخرین اخبار

نرم افزارهاي سيستمهاي يکپارچه فجر آذربايجان-حقوقی
مدیرعامل: مجيد پور هدايتي
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی