آخرین اخبار

سترگ اندیشه توسعه راهبرد ایرانیان با فناوری-حقوقی
مدیرعامل: مهدي سيف الديني اصل
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی