آخرین اخبار

عمران سبز هوشمند آذربایجان-حقوقی
مدیرعامل: اصغر امانی مهترلو
نوع شرکت: سهامی خاص
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز