آخرین اخبار

معاون پشتیبانی

نام :غلامرضا

نام خانوادگي : دهقان

سمت : معاون پشتیبانی

تحصيلات :دکتری تخصصی بیوشیمی

شماره تماس دفتر: 33362280