آخرین اخبار

معاون فناوری و نو آوری

نام : غلامرضا

نام خانوادگي : کیانی

سمت : معاون فناوری و نو آوری

تحصيلات : دکترای شيمي پليمر-نانو پليمر

شماره تماس دفتر: 33366205