آخرین اخبار

ریاست پارك

نام : عبد الرضا

نام خانوادگي : واعظی

سمت : ریاست پارك

تحصيلات :دکترای هیدروژئولوژی

شماره تماس دفتر: 33362282

e-mail:vaezihir@yahoo.com

سوابق :دکتر عبدالرضا واعظی هیردارای مدرک دکترای هیدروژئولوژی و دانشیاردانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریزاست. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته زمین شناسی از دانشگاه تبریز اخذ کرده و مدارک کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته زمین شناسی گرایش آب شناسی (هیدروژئولوژی) از دانشگاه شیراز گرفته است.
وی همچنین رتبه اول کشوری در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۰ در گرایش هیروژئولوژی را در کارنامه خود دارد.
یک دوره تحقیقاتی در دانشگاه توییبینگن آلمان در زمینه آلودگی های نفتی منابع آب را در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ گذرانده و پژوهشگر نمونه دانشگاه تبریز در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ بوده است.
وی اجرای ده پروژه پژوهشی- فناوری با صنایع و سازمان های مختلف را برعهده داشته و تا کنون ۳۲ عنوان مقاله در مجلات داخلی و خارجی و ارائه ۶۵ عنوان مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی و همچنین راهنمایی بیش از ۳۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری راعهده دار بوده است.
از سوابق اجرایی وی می توان به مواردی از قبیل مدیر گروه علوم زمین دانشگاه تبریزاز دی ماه ۱۳۹۱ تا دی ماه ۱۳۹۳، رئیس اداره ارتباط با صنعت، مالکیت فکری و کارآفرینی دانشگاه تبریزاز دی ماه ۱۳۹۳ تا کنون، عضو شورای فناوری و دبیر شورای مالکیت فکری دانشگاه تبریز از سال ۱۳۹۴ تا کنون و رئیس کمیته کارآفرینی دانشگاه تبریز از سال ۱۳۹۶ اشاره کرد.

دکتر واعظی از مرداد ماه 1397  ریاست پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی را برعهده دارند.
شماره تماس : 33362280
محل خدمت : پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی-شهريار1
نام ارگان : پارک علم و فناوری