آخرین اخبار

اخبار مرتبط

  فراخوان
  تاریخ ایجاد خبر : 1399/10/8
  ساعت ایجاد خبر : 10:24
  شماره خبر : 2011

  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در نظر دارد بخشی از انجام فعالیتهای فناوری خود را به شرکت‌هایی که در زمینه فناوری و مدیریت، فعالیت می نمایند واگذار نماید. 
  لذا از شرکت‌های متقاضی که مایل به همکاری می باشد دعوت به عمل می آید با مراجعه به سامانه ستاد تقاضای خود را همراه با رزومه کاری، برای بررسی ارایه نمایند.

  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://setadiran.ir
  از قسمت  خرید جزئی و متوسط