آخرین اخبار

تشریح عملکرد پارک علم و فناوری استان
تاریخ ایجاد خبر : 1399/10/3
ساعت ایجاد خبر : 14:7
شماره خبر : 2010
دکتر واعظی رییس پارک علم و فناوری آذبایجان شرقی با حضور در برنامه چای نبات شبکه سهند عملکرد پارک علم و فناوری استان را تشریح کرد.