آخرین اخبار

اهم دستاوردهای سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تبریز برای پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
تاریخ ایجاد خبر : 1399/7/30
ساعت ایجاد خبر : 19:7
شماره خبر : 1978
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی تشریح کرد