آخرین اخبار

آگهی مناقصه (نوبت اول)
تاریخ ایجاد خبر : 1399/2/28
ساعت ایجاد خبر : 14:35
شماره خبر : 1909
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در نظر دارد:

۱- فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی

 ۲- فعالیت‌های نگهبانی خود را در سال ۱۳۹۹ از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از داوطلبین واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید تا برای دریافت فرم شرایط شرکت در مناقصه با در دست داشتن برگه تایید صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و انجمن صنفی و پلیس پیشگیری انتظامی استان در مورد نگهبانی حداکثر ظرف مدت  ۱۰  روز از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی: تبریز- شهرک اندیشه - جاده کرجان - پارک علم و فناوری - دبیرخانه اتاق ۱۲۷  مراجعه و پس از تکمیل فرم های مربوطه و برابر مقررات مربوطه آن را به دبیرخانه اداره کل واقع در همان محل تحویل و رسید اخذ فرمایند

                                                                                         پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی