آرمه تخفیف پارسیان-حقوقی
CEO: سید علی موسوي ملکي
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number:
Fax:
Mobile:
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: