متالورژی پودر آهنی تبريز-حقوقی
CEO: رامین مهدوی طباطبائی
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: سازنده ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، عمرانی و شهری
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number:
Fax:
Mobile:
Telegram:
Instagram:
Description: