مفصل سازان راوين-حقوقی
CEO: حسن عبدی
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: سازنده ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، عمرانی و شهری
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04135514476
Fax:
Mobile:
Telegram:
Instagram:
Description: