سروش سلامت طبیعت-حقوقی
CEO: مريم اشجاران
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133298588
Fax:
Mobile: 9144173935
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: