ندا پرداز صبا-حقوقی
CEO: سامان پسیان
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133377337
Fax:
Mobile: 9141131091
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: