هوش و خلاقيت اردوش-حقوقی
CEO: افشين بهمرام
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 0413352001
Fax:
Mobile: 9122258238
Telegram:
Instagram:
Description: