فنی و مهندسی مبتکران مکاترونیک ارک-حقوقی
CEO: محمد نظامی فرد
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: برق و الکترونیک
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04135564252
Fax:
Mobile: 9149177808
Telegram:
Instagram:
Description: