کارا ارتباط ياور اروند-حقوقی
CEO: محمد سیف‌اله زاده
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09143966539
Fax:
Mobile: 9374287079
Website: kayadev.ir
Telegram:
Instagram:
Description: