پردازش بازار پویا-حقوقی
CEO: حامد امجدی
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: سازنده ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، عمرانی و شهری
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number:
Fax:
Mobile: 9125981052
Telegram:
Instagram:
Description: