هوشمند افزار نوين راهبرد- نسام-حقوقی
CEO: امین کاشانی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133363470
Fax:
Mobile: 9143300621
Telegram:
Instagram:
Description: