آنا سیستم ایرانیان-حقوقی
CEO: فرهاد شکوری
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04134785944
Fax:
Mobile: 9144088514
Website: anasys.ir
Telegram:
Instagram:
Description: