شرکت آلوم ریز آلکا-حقوقی
CEO: اطلاعات تکمیل نشده است
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: شیمی، مواد و متالوژی
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04134328715
Fax:
Mobile: 09142375104
Telegram:
Instagram:
Description: