نیرو بخش وطن-حقوقی
CEO: محمدباقر علیزاده
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: البرز / آسارا
Phone number: 04134265051
Fax:
Mobile: 09143079710
Telegram:
Instagram:
Description: