بینا ماشین آسیا-حقوقی
CEO: غلامرضا چمن خواه
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133344194
Fax:
Mobile: 9123654705
Telegram:
Instagram:
Description: