آراز ماشین پژوهش بنیان-حقوقی
CEO: جواد احمدی/نیما مردانی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: سازنده ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، عمرانی و شهری
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04134265141
Fax:
Mobile: 9395815725
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: