مهندسی شبکه و فن آوری اطلاعات تحليلگران-حقوقی
CEO: داود حاتمی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: شهریار دو-سایت اصلی
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133371441
Fax:
Mobile: 9147753949
Website: ttbz.ir/
Telegram:
Instagram:
Description: