سپیده مولائی(پیش رشد مراغه-حقوقی
CEO: سپیده مولائی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مرکز رشد مراغه
Province/city: آذربایجان شرقی / مراغه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09906345494
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: