سروين سلامت پارسيان(پیش رشد میانه)-حقوقی
CEO: زهرا پاشائي
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
Building: مرکز رشد میانه
Province/city: آذربایجان شرقی / میانه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09384137880
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: