محمد رضا اسمعيلي نيا(پیش رشد میانه)-حقوقی
CEO: محمد رضا اسمعيلي نيا
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مرکز رشد میانه
Province/city: آذربایجان شرقی / میانه
Phone number:
Fax:
Mobile: 09378863132
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: