هسته فناور(ایمن گشتران ارسباران)پیش رشد مرند-حقوقی
CEO: ولی ملکی ثانی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: کشاورزی و زیست فناوری
Building: مرکز رشد مرند
Province/city: آذربایجان شرقی / مرند
Phone number:
Fax:
Mobile: 09149912478
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: